ภาษาไทย

ซ้ำซาก, จำเจ, น่าเบื่อ

ADJ

ภาษาอังกฤษ routine

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ hack

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ซ้ำซาก, จำเจ, น่าเบื่อ
  • ซ้ำซาก, จำเจ, น่าเบื่อ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ซ้ำซาก, จำเจ, น่าเบื่อ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"