ภาษาไทย

ซ่อนตัว (คำสแลง), เก็บตัว

VT

ภาษาอังกฤษ hole up

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ซ่อนตัว (คำสแลง), เก็บตัว

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ซ่อนตัว (คำสแลง), เก็บตัว"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"