ภาษาไทย

ซึ่งไม่มีจุดหมาย, คว้าง, เคว้งคว้าง

ADJ

ภาษาอังกฤษ adrift

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ซึ่งไม่มีจุดหมาย, คว้าง, เคว้งคว้าง

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ซึ่งไม่มีจุดหมาย, คว้าง, เคว้งคว้าง ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"