EN-TH Dictionary

ภาษาไทย

ซึ่งไม่ซื่อสัตย์, ไม่น่าไว้ใจ, ไม่จริงใจ, คบไม่ได้

ADJ

ภาษาอังกฤษ false

 ภาพประกอบ

  • ซึ่งไม่ซื่อสัตย์, ไม่น่าไว้ใจ, ไม่จริงใจ, คบไม่ได้ ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งไม่ซื่อสัตย์, ไม่น่าไว้ใจ, ไม่จริงใจ, คบไม่ได้ แปลว่า false ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be apt to make false claims fall false false teeth false tooth false witness fan fire give false testimony Mammon play false sail under false colours

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ซึ่งไม่ซื่อสัตย์, ไม่น่าไว้ใจ, ไม่จริงใจ, คบไม่ได้"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"