ภาษาไทย

ซึ่งยากเกินกว่าจะเอาชนะได้, ซึ่งไม่อาจจัดการได้

ADJ

ภาษาอังกฤษ insurmountable

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ซึ่งยากเกินกว่าจะเอาชนะได้, ซึ่งไม่อาจจัดการได้

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ซึ่งยากเกินกว่าจะเอาชนะได้, ซึ่งไม่อาจจัดการได้ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"