ภาษาไทย

ซึ่งช่วยเหลือ

ADJ

ภาษาอังกฤษ ancillary

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ adjuvant

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ซึ่งช่วยเหลือ
  • ซึ่งช่วยเหลือ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "ซึ่งช่วยเหลือ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"