ภาษาไทย

ซึ่งกินหญ้าเป็นอาหาร

ADJ

ภาษาอังกฤษ graminivorous

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ซึ่งกินหญ้าเป็นอาหาร

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ซึ่งกินหญ้าเป็นอาหาร"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"