ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "grammar"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  grammar

  แปลว่า ไวยากรณ์

  ประเภท N

 • 2/3

  grammar

  แปลว่า ไวยากรณ์

  ตัวอย่าง ไวยากรณ์มีคำอยู่แปดประเภทคือ คำนาม คำสรรพนาม คำคุณศัพท์ คำกริยา คำกริยาวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธานและคำอุทาน

  เพิ่มเติม วิชาภาษาว่าด้วยรูปคำและระเบียบในการประกอบรูปคำให้เป็นประโยค

  ประเภท N

 • 3/3

  grammar

  แปลว่า ไวยากรณ์, หลักไวยากรณ์, หนังสือไวยากรณ์

  ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "grammar"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
grammaticalตามหลักไวยากรณ์, เกี่ยวกับไวยากรณ์, ถูกต้องตามไวยากรณ์
grammatistนักไวยากรณ์
grammatical constructionโครงสร้างไวยากรณ์
objective caseกรรมการก (ทางไวยากรณ์)
personบุรุษ (ในทางไวยากรณ์)
grammarianนักไวยากรณ์, ผู้กำหนดหลักไวยากรณ์
grammatical structureโครงสร้างไวยากรณ์

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน