ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "grammar"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  grammar

  แปลว่า ไวยากรณ์

  ประเภท N

 • 2/3

  grammar

  แปลว่า ไวยากรณ์

  ตัวอย่าง ไวยากรณ์มีคำอยู่แปดประเภทคือ คำนาม คำสรรพนาม คำคุณศัพท์ คำกริยา คำกริยาวิเศษณ์ คำบุพบท คำสันธานและคำอุทาน

  เพิ่มเติม วิชาภาษาว่าด้วยรูปคำและระเบียบในการประกอบรูปคำให้เป็นประโยค

  ประเภท N

 • 3/3

  grammar

  แปลว่า ไวยากรณ์, หลักไวยากรณ์, หนังสือไวยากรณ์

  ประเภท N

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "grammar"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
grammar schoolโรงเรียนประถมศึกษา (ในสหรัฐอเมริกา), โรงเรียนมัธยมศึกษา (ในอังกฤษ)
grammaticalตามหลักไวยากรณ์, เกี่ยวกับไวยากรณ์, ถูกต้องตามไวยากรณ์
generative grammarไวยากรณ์พึ่งพา
grammatistนักไวยากรณ์
grammarianนักไวยากรณ์, ผู้กำหนดหลักไวยากรณ์
case (in grammar)การก
personบุรุษ (ในทางไวยากรณ์)

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน