ภาษาไทย

จัดการกับสิ่งที่ยุ่งยาก

IDM

ภาษาอังกฤษ bring someone to grips with something

 ภาพประกอบ

  • จัดการกับสิ่งที่ยุ่งยาก ภาษาอังกฤษ?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดการกับสิ่งที่ยุ่งยาก แปลว่า bring someone to grips with something ประเภท IDM หมวด IDM

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be drunk be rich bring someone to attention bring someone to book bring someone to heel bring someone to himself bring someone to life bring someone to light bring something to light bring something to mind bring something to pass bring something to rest

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "จัดการกับสิ่งที่ยุ่งยาก"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"