ภาษาไทย

งานฝีมือ

N

ภาษาอังกฤษ craft

ตัวอย่าง ผู้หญิงจะมีความถนัดในการทำงานฝีมือมากกว่าผู้ชาย

เพิ่มเติม งานที่ทำด้วยมือซึ่งต้องใช้ความละเอียดอย่างมาก

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ handwork

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • งานฝีมือ
  • งานฝีมือ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "งานฝีมือ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"