ภาษาไทย

คำเรียกลูกค้า (เท่ากับ sir)

N

ภาษาอังกฤษ guv

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • คำเรียกลูกค้า (เท่ากับ sir)

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "คำเรียกลูกค้า (เท่ากับ sir)"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"