ภาษาไทย

คำนวณเวลาผิด, ประเมินเวลาผิด

VT

ภาษาอังกฤษ mistime

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • คำนวณเวลาผิด, ประเมินเวลาผิด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "คำนวณเวลาผิด, ประเมินเวลาผิด ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"