ภาษาไทย

คว่ำ, พลิกคว่ำ

VI

ภาษาอังกฤษ upset

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ capsize

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • คว่ำ, พลิกคว่ำ
  • คว่ำ, พลิกคว่ำ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "คว่ำ, พลิกคว่ำ"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"