ภาษาไทย

ความสามารถในการประจุกระแสไฟฟ้า

N

ภาษาอังกฤษ capacitance

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ความสามารถในการประจุกระแสไฟฟ้า

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ความสามารถในการประจุกระแสไฟฟ้า"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"