ภาษาไทย

ขอบบนของกราบเรือ, กราบเรือ, แคม

N

ภาษาอังกฤษ gunwale

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ขอบบนของกราบเรือ, กราบเรือ, แคม

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ขอบบนของกราบเรือ, กราบเรือ, แคม"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"