ภาษาไทย

การเป็นตัวอย่างที่ผิด

N

ภาษาอังกฤษ misrepresentation

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • การเป็นตัวอย่างที่ผิด

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "การเป็นตัวอย่างที่ผิด ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"