ภาษาไทย

การริเริ่ม (คำไม่เป็นทางการ), การรุก

N

ภาษาอังกฤษ gumption

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • การริเริ่ม (คำไม่เป็นทางการ), การรุก

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "การริเริ่ม (คำไม่เป็นทางการ), การรุก"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"