ภาษาไทย

การยอมทำตาม

N

ภาษาอังกฤษ cooperation

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ compliance

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ capitulation

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ compliancy

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • การยอมทำตาม
  • การยอมทำตาม
  • การยอมทำตาม
  • การยอมทำตาม

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "การยอมทำตาม"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"