ภาษาไทย

การกลืนคำโต, การดื่มอึกใหญ่

N

ภาษาอังกฤษ gulp

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • การกลืนคำโต, การดื่มอึกใหญ่

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "การกลืนคำโต, การดื่มอึกใหญ่"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"