ภาษาไทย

กองโจร, การรบแบบกองโจร

N

ภาษาอังกฤษ guerrilla

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ guerilla

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • กองโจร, การรบแบบกองโจร
  • กองโจร, การรบแบบกองโจร

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "กองโจร, การรบแบบกองโจร"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"