คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "villager"

- มีทั้งหมด 7 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/7

  villager

  แปลว่า คนธรรมดา

  ตัวอย่าง ผมไม่มีอภิสิทธิ์เหนือใครเพราะผมเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง

  ประเภท N

 • 2/7

  villager

  แปลว่า คนธรรมดา

  ตัวอย่าง ผมไม่มีอภิสิทธิ์เหนือใครเพราะผมเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง

  ประเภท N

 • 3/7

  villager

  แปลว่า คนเดินดิน

  ตัวอย่าง ดารานักร้องก็เป็นเพียงคนเดินดินคนหนึ่งเท่านั้นเอง

  ประเภท N

 • 4/7

  villager

  แปลว่า คนเดินดิน

  ตัวอย่าง ดารานักร้องก็เป็นเพียงคนเดินดินคนหนึ่งเท่านั้นเอง

  ประเภท N

 • 5/7

  villager

  แปลว่า ชาวบ้าน

  ตัวอย่าง ชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนี้มีอาชีพทำการเกษตร

  ประเภท N

 • 6/7

  villager

  แปลว่า ชาวบ้าน, ลูกบ้าน, คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน

  ประเภท N

 • 7/7

  villager

  แปลว่า ลูกบ้าน

  ตัวอย่าง ผู้ใหญ่พาลูกบ้านเข้าแถวรอรับคนมาสร้างฝายที่ทางเข้าโรงเรียน

  เพิ่มเติม ชาวบ้านที่อยู่ในปกครองของนายบ้านซึ่งในปัจจุบันได้แก่ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน หรือนายอำเภอแล้วแต่กรณี

  ประเภท N

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "villager"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
popularityความกว้างขวาง
averageเฉลี่ย
be pugnaciousเกะกะ

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน