EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

ugly

ADJ

แปลว่า ขี้เหร่

ตัวอย่าง คนที่หน้าตาดีมักจะน่าประทับใจเมื่อแรกเห็นมากกว่าคนมีหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่

เพิ่มเติม ที่ไม่งามหรือไม่สวย, ไม่เป็นที่ชอบใจต่อผู้ที่ได้พบเห็น

แปลว่า น่าเกลียด

ตัวอย่าง ฉันไม่อยากเลี้ยงแมวน่าเกลียดตัวนี้เอาไว้

เพิ่มเติม ไม่น่ารัก, ไม่น่ามอง

แปลว่า น่ากลัว, น่าอันตราย

แปลว่า รูปชั่วตัวดำ

ตัวอย่าง ตัวละครชื่อจรกาในเรื่องอิเหนาเป็นคนรูปชั่วตัวดำ

แปลว่า อัปลักษณ์

ตัวอย่าง ออสเตรเลียที่เขาค้นพบยังคงเป็นดินแดนของคนป่าเถื่อนที่มีหน้าตา และท่าทางอัปลักษณ์

เพิ่มเติม มีลักษณะไม่เป็นมงคล

แปลว่า ขี้ริ้วขี้เหร่

ตัวอย่าง ระดับนางงามอย่างเธอคงไม่มองชายหนุ่มขี้ริ้วขี้เหร่ให้เสียเวลาหรอก

เพิ่มเติม ไม่น่ารัก, ไม่สวย

แปลว่า ทรลักษณ์

เพิ่มเติม ลักษณะที่ถือว่าไม่ดี

แปลว่า ขี้ริ้ว

ตัวอย่าง คนขี้ริ้วอย่างฉันคงไม่มีใครมาสนใจ

เพิ่มเติม ไม่สวยไม่งาม, ไม่ชวนให้มอง

แปลว่า น่าชัง

ตัวอย่าง รูปร่างหน้าตาอันน่าชังของเขาทำให้ฉันรักเขาไม่ลง

เพิ่มเติม ไม่น่ารัก, ไม่สวย

แปลว่า น่าเกลียด, ขี้เหร่, อัปลักษณ์, ไม่สวย

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย ugly

 1. ขี้เหร่ หมายถึง ว. ไม่สวย, ไม่งาม, บางทีใช้เข้าคู่กับคำ ขี้ริ้ว เป็น ขี้ริ้วขี้เหร่.

 ภาพประกอบ

 • ugly แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ugly แปลว่า ขี้เหร่ ประเภท ADJ ตัวอย่าง คนที่หน้าตาดีมักจะน่าประทับใจเมื่อแรกเห็นมากกว่าคนมีหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่ เพิ่มเติม ที่ไม่งามหรือไม่สวย, ไม่เป็นที่ชอบใจต่อผู้ที่ได้พบเห็น หมวด ADJ
 • ugly แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ugly แปลว่า น่าเกลียด ประเภท ADJ ตัวอย่าง ฉันไม่อยากเลี้ยงแมวน่าเกลียดตัวนี้เอาไว้ เพิ่มเติม ไม่น่ารัก, ไม่น่ามอง หมวด ADJ
 • ugly แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ugly แปลว่า น่ากลัว, น่าอันตราย ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • ugly แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ugly แปลว่า รูปชั่วตัวดำ ประเภท ADJ ตัวอย่าง ตัวละครชื่อจรกาในเรื่องอิเหนาเป็นคนรูปชั่วตัวดำ หมวด ADJ
 • ugly แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ugly แปลว่า อัปลักษณ์ ประเภท ADJ ตัวอย่าง ออสเตรเลียที่เขาค้นพบยังคงเป็นดินแดนของคนป่าเถื่อนที่มีหน้าตา และท่าทางอัปลักษณ์ เพิ่มเติม มีลักษณะไม่เป็นมงคล หมวด ADJ
 • ugly แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ugly แปลว่า ขี้ริ้วขี้เหร่ ประเภท ADJ ตัวอย่าง ระดับนางงามอย่างเธอคงไม่มองชายหนุ่มขี้ริ้วขี้เหร่ให้เสียเวลาหรอก เพิ่มเติม ไม่น่ารัก, ไม่สวย หมวด ADJ
 • ugly แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ugly แปลว่า ทรลักษณ์ ประเภท ADJ เพิ่มเติม ลักษณะที่ถือว่าไม่ดี หมวด ADJ
 • ugly แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ugly แปลว่า ขี้ริ้ว ประเภท ADJ ตัวอย่าง คนขี้ริ้วอย่างฉันคงไม่มีใครมาสนใจ เพิ่มเติม ไม่สวยไม่งาม, ไม่ชวนให้มอง หมวด ADJ
 • ugly แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ugly แปลว่า น่าชัง ประเภท ADJ ตัวอย่าง รูปร่างหน้าตาอันน่าชังของเขาทำให้ฉันรักเขาไม่ลง เพิ่มเติม ไม่น่ารัก, ไม่สวย หมวด ADJ
 • ugly แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ugly แปลว่า น่าเกลียด, ขี้เหร่, อัปลักษณ์, ไม่สวย ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

(as) ugly as sin ugly duckling uncontrollably uncover unctuous understand undress unskillful unsolvable issue until urine utensils for the monks

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ugly"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"