ภาษาอังกฤษ

twilight

N

แปลว่า สนธยา

เพิ่มเติม เวลาโพล้เพล้พลบค่ำ, ช่วงเวลาที่ต่อระหว่างกลางวันกับกลางคืน คือ เวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตก

Posted on by Admin

แปลว่า แสงของดวงอาทิตย์ขณะที่จะลับจากขอบฟ้า

Posted on by Admin

แปลว่า ช่วงเวลาสุดท้าย

Posted on by Admin

แปลว่า ช่วงเวลาหลังจากพระอาทิตย์ตกหรือก่อนฟ้าสาง

Posted on by Admin

แปลว่า เพล้โพล้

ตัวอย่าง โบราณมักหลอกเด็กว่าเวลาเพล้โพล้จะมีผีมาจับตัวไปจึงไม่ให้เล่นนอกบ้าน

เพิ่มเติม เวลาพลบค่ำ, เวลาจวนค่ำ

Posted on by Admin

ADJ

แปลว่า จวนค่ำ

ตัวอย่าง พอจวนค่ำ พวกแมลงหลายสิบหลายร้อยชนิดที่นอนกลางวันก็ออกหากินกลางคืน

เพิ่มเติม ใกล้จะค่ำ

Posted on by Admin

แปลว่า ชิงพลบ

ตัวอย่าง เมื่อถึงเวลาชิงพลบ ความเหงาก็แล่นขึ้นจับใจทุกวัน

Posted on by Admin

แปลว่า จวนค่ำ

ตัวอย่าง พอจวนค่ำ พวกแมลงหลายสิบหลายร้อยชนิดที่นอนกลางวันก็ออกหากินกลางคืน

เพิ่มเติม ใกล้จะค่ำ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย สนธยา หมายถึง:

 1. [สนทะ-] น. เวลาโพล้เพล้พลบคํ่า, บางทีใช้ว่า ยํ่าสนธยา; ช่วงเวลาที่ต่อระหว่างกลางวันกับกลางคืน คือเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตก. (ส.).

พจนานุกรมไทย ชิงพลบ หมายถึง:

 1. [-พฺลบ] ว. จวนคํ่า, โพล้เพล้.

พจนานุกรมไทย เพล้โพล้ หมายถึง:

 1. น. โพล้เพล้; ที่เปล่าเปลี่ยวทุรกันดาร; พี้โพ้ ก็ว่า.

 ภาพประกอบ

 • twilight
 • twilight
 • twilight
 • twilight
 • twilight
 • twilight
 • twilight
 • twilight

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "twilight"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"