EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

tiny

ADJ

แปลว่า กระจิ๋วหลิว

ตัวอย่าง หนูตัวที่เขาจับมีขนาดเล็กกระจิ๋วหลิ๋ว

เพิ่มเติม เล็กมาก

แปลว่า กระจ้อยร่อย

ตัวอย่าง ตัวกะจ้อยร่อยแค่นี้ริอ่านจะไปสู้กับนักเลงหน้าซอย

เพิ่มเติม จ้อย, น้อยๆ ,เล็กนิด

แปลว่า จี๊ด

แปลว่า เปี๊ยก

ตัวอย่าง ฉันเห็นเด็กตัวเปี๊ยกเดินมาซื้อขนม

เพิ่มเติม เล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือสิ่งอื่น

แปลว่า เล็กกระจิดริด

ตัวอย่าง เธอไม่น่าใช้เด็กตัวเล็กกระจิดริดแค่นั้นทำงานหนักๆ เลย

เพิ่มเติม ที่มีขนาดเล็ก

แปลว่า กระจ้อย

แปลว่า กระจิริด

ตัวอย่าง นกตัวกระจิริดบินไปบินมา

แปลว่า เปี๊ยก

ตัวอย่าง ฉันเห็นเด็กตัวเปี๊ยกเดินมาซื้อขนม

เพิ่มเติม เล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือสิ่งอื่น

แปลว่า เล็กมาก

N

แปลว่า เด็กเล็กๆ (คำไม่เป็นทางการ)

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย tiny

 1. กระจิ๋วหลิว หมายถึง (ปาก) ว. เล็กมาก.

 ภาพประกอบ

 • tiny แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tiny แปลว่า กระจิ๋วหลิว ประเภท ADJ ตัวอย่าง หนูตัวที่เขาจับมีขนาดเล็กกระจิ๋วหลิ๋ว เพิ่มเติม เล็กมาก หมวด ADJ
 • tiny แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tiny แปลว่า กระจ้อยร่อย ประเภท ADJ ตัวอย่าง ตัวกะจ้อยร่อยแค่นี้ริอ่านจะไปสู้กับนักเลงหน้าซอย เพิ่มเติม จ้อย, น้อยๆ ,เล็กนิด หมวด ADJ
 • tiny แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tiny แปลว่า จี๊ด ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • tiny แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tiny แปลว่า เปี๊ยก ประเภท ADJ ตัวอย่าง ฉันเห็นเด็กตัวเปี๊ยกเดินมาซื้อขนม เพิ่มเติม เล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือสิ่งอื่น หมวด ADJ
 • tiny แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tiny แปลว่า เล็กกระจิดริด ประเภท ADJ ตัวอย่าง เธอไม่น่าใช้เด็กตัวเล็กกระจิดริดแค่นั้นทำงานหนักๆ เลย เพิ่มเติม ที่มีขนาดเล็ก หมวด ADJ
 • tiny แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tiny แปลว่า กระจ้อย ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • tiny แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tiny แปลว่า กระจิริด ประเภท ADJ ตัวอย่าง นกตัวกระจิริดบินไปบินมา หมวด ADJ
 • tiny แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tiny แปลว่า เปี๊ยก ประเภท ADJ ตัวอย่าง ฉันเห็นเด็กตัวเปี๊ยกเดินมาซื้อขนม เพิ่มเติม เล็กมากเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือสิ่งอื่น หมวด ADJ
 • tiny แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tiny แปลว่า เล็กมาก ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • tiny แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ tiny แปลว่า เด็กเล็กๆ (คำไม่เป็นทางการ) ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be tiny tape recorder teacher thing threaten tiny circle tiny rolled metal amulet with sacred letter tolerate train transmitter tribute typewriter

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "tiny"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"