EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

syllabus

N

แปลว่า ประมวลการสอน

ตัวอย่าง ครูทุกคนจะต้องจัดเตรียมประมวลการสอนก่อนเปิดเรียน

เพิ่มเติม หนังสือหรือเอกสารที่แสดงเนื้อหาของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

แปลว่า บทสรุปของรายงานการพิจารณาคดี

แปลว่า หลักสูตร, หลักสูตรการเรียน

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย syllabus

  1. ประมวลการสอน หมายถึง น. หนังสือหรือเอกสารที่แสดงเนื้อหาของหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน.

 ภาพประกอบ

  • syllabus แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ syllabus แปลว่า ประมวลการสอน ประเภท N ตัวอย่าง ครูทุกคนจะต้องจัดเตรียมประมวลการสอนก่อนเปิดเรียน เพิ่มเติม หนังสือหรือเอกสารที่แสดงเนื้อหาของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หมวด N
  • syllabus แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ syllabus แปลว่า บทสรุปของรายงานการพิจารณาคดี ประเภท N หมวด N
  • syllabus แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ syllabus แปลว่า หลักสูตร, หลักสูตรการเรียน ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

salted select sign skull slender smoulder speech spell standard starve stimulator surround

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "syllabus"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"