ภาษาอังกฤษ

something injurious to health

N

แปลว่า สำแลง

ตัวอย่าง หมอสั่งว่าโรคนี้จะต้องงดอาหารที่เป็นสำแลงบางอย่าง เช่น ข้าวเหนียว

เพิ่มเติม ของแสลงที่ทำให้โรคกำเริบ, ใช้ในคำว่า ผิดสำแลง

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย something injurious to health

  1. สำแลง หมายถึง น. ของแสลงที่ทําให้โรคกําเริบ, สำแดง ก็ว่า, ใช้ในคําว่า ผิดสําแลง หรือ ผิดสำแดง.

 ภาพประกอบ

  • something injurious to health แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ something injurious to health แปลว่า สำแลง ประเภท N ตัวอย่าง หมอสั่งว่าโรคนี้จะต้องงดอาหารที่เป็นสำแลงบางอย่าง เช่น ข้าวเหนียว เพิ่มเติม ของแสลงที่ทำให้โรคกำเริบ, ใช้ในคำว่า ผิดสำแลง หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be injurious to oneself health injurious injurious food mental health physical health sign skull spell standard surround tumble to something

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "something injurious to health"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"