EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

serration

N

แปลว่า ปากช้าง

ตัวอย่าง เขาไม่ได้เป็นอะไรมาก เพียงแต่มีแผลเป็นรอยปากช้างเท่านั้น

เพิ่มเติม รูปบาดแผลหรือรอยผ้าขาดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบะออกอย่างปากปลาฉลามหรือปากช้าง

แปลว่า ปากฉลาม

ตัวอย่าง แผลที่เขาถูกแทงเป็นรอยปากฉลาม

เพิ่มเติม รูปบาดแผลหรือรอยผ้าขาดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบะออกอย่างปากปลาฉลามหรือปากช้าง

แปลว่า คีมปากฉลาม

แปลว่า ฟันปลา

ตัวอย่าง เสาไฟฟ้าตั้งสลับเป็นฟันปลา

เพิ่มเติม เรียกสิ่งที่มีรูปอย่างฟันปลา, เรียกสิ่งที่มีลักษณะเยื้องกันอย่างฟันปลา

แปลว่า คีมปากช้าง

แปลว่า ลักษณะขอบที่คล้ายฟันเลื่อย, ซี่ฟันเลื่อย

 ภาพประกอบ

  • serration แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ serration แปลว่า ปากช้าง ประเภท N ตัวอย่าง เขาไม่ได้เป็นอะไรมาก เพียงแต่มีแผลเป็นรอยปากช้างเท่านั้น เพิ่มเติม รูปบาดแผลหรือรอยผ้าขาดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบะออกอย่างปากปลาฉลามหรือปากช้าง หมวด N
  • serration แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ serration แปลว่า ปากฉลาม ประเภท N ตัวอย่าง แผลที่เขาถูกแทงเป็นรอยปากฉลาม เพิ่มเติม รูปบาดแผลหรือรอยผ้าขาดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบะออกอย่างปากปลาฉลามหรือปากช้าง หมวด N
  • serration แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ serration แปลว่า ปากช้าง ประเภท N ตัวอย่าง เขาไม่ได้เป็นอะไรมาก เพียงแต่มีแผลเป็นรอยปากช้างเท่านั้น เพิ่มเติม รูปบาดแผลหรือรอยผ้าขาดเป็นรูปสามเหลี่ยมแบะออกอย่างปากปลาฉลามหรือปากช้าง หมวด N
  • serration แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ serration แปลว่า คีมปากฉลาม ประเภท N หมวด N
  • serration แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ serration แปลว่า ฟันปลา ประเภท N ตัวอย่าง เสาไฟฟ้าตั้งสลับเป็นฟันปลา เพิ่มเติม เรียกสิ่งที่มีรูปอย่างฟันปลา, เรียกสิ่งที่มีลักษณะเยื้องกันอย่างฟันปลา หมวด N
  • serration แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ serration แปลว่า คีมปากช้าง ประเภท N หมวด N
  • serration แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ serration แปลว่า ลักษณะขอบที่คล้ายฟันเลื่อย, ซี่ฟันเลื่อย ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

salted select sign skull slender smoulder speech spell standard starve stimulator surround

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "serration"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"