ภาษาอังกฤษ

scissors

N

แปลว่า กรรไกร, ตะไกร

Posted on by Admin

แปลว่า กันไตร

ตัวอย่าง คุณยายใช้กันไตรตัดผ้า

Posted on by Admin

แปลว่า กรรไกร

ตัวอย่าง การตัดสายสะดือทารกแรกเกิดโดยใช้กรรไกรที่ไม่สะอาดเชื้อบาดทะยักที่ปนอยู่ก็จะมีโอกาสเข้าไปได้

Posted on by Admin

แปลว่า ตะไกร

ตัวอย่าง เขาใช้ตะไกรขลิบริมผ้าจนเรียบ

เพิ่มเติม เครื่องมือสำหรับตัดโดยใช้หนีบมี 2 ขา

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กันไตร หมายถึง:

  1. [-ไตฺร] น. กรรไตร.

พจนานุกรมไทย กรรไกร หมายถึง:

  1. [กันไกฺร] น. ตะไกร. (เลือนมาจาก กรรไตร). (ดู ตะไกร).

พจนานุกรมไทย ตะไกร หมายถึง:

  1. [-ไกฺร] น. เครื่องมือสําหรับตัดโดยใช้หนีบ มี ๒ ขา, ลักษณนามว่า เล่ม, เขียนเป็น กรรไกร หรือ กรรไตร ก็มี.

  2. [-ไกฺร] น. คําเรียกเหยี่ยวชนิดหนึ่งว่า เหยี่ยวตะไกร. (พจน. ๒๔๙๓).

 ภาพประกอบ

  • scissors
  • scissors
  • scissors
  • scissors

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "scissors"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"