EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

sad

ADJ

แปลว่า เศร้าสร้อย

ตัวอย่าง แม่หันมาปลอบลูกๆ ด้วยน้ำเสียงเศร้าสร้อย

เพิ่มเติม ที่มีความทุกข์ระทมใจ

แปลว่า เศร้า, ทุกข์, เสียใจ

แปลว่า ระทด

ตัวอย่าง ฉันเห็นความเศร้าหมองโจมจับอยู่ในดวงตาระทดท้อทั้งคู่ของเขา

แปลว่า หม่นหมอง

ตัวอย่าง เขาออกมาจากสำนักงานด้วยหน้าตาหม่นหมอง

เพิ่มเติม ไม่ผ่องใส, ไม่สบายใจ, ไม่เบิกบาน

แปลว่า โศก

ตัวอย่าง ต้นเหตุแห่งการเสียชีวิตของพระเอกหนุ่มนัยน์ตาโศกน่าจะมีสาเหตุจากหนี้สินรุงรัง

เพิ่มเติม ที่เศร้าเสียใจ

แปลว่า (สี) ทึม, หม่น, มอๆ

แปลว่า เศร้า

ตัวอย่าง นักร้องคนนี้ร้องเพลงเศร้าได้อารมณ์ดีมาก

เพิ่มเติม ที่มีความทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ

แปลว่า รันทด

แปลว่า มลาน

ADV

แปลว่า ระทวย

เพิ่มเติม ระทด, มักใช้เข้าคู่กับคำ ระทด เป็น ระทดระทวย

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย sad

 1. เศร้าสร้อย หมายถึง ว. มีความรู้สึกสะเทือนใจชวนให้โศกเศร้าเพราะคิดถึงหรือผิดหวัง เช่น เขาสอบไม่ผ่านเลยเดินกลับบ้านอย่างเศร้าสร้อย ลูกนั่งเศร้าสร้อยคอยแม่กลับบ้าน, สร้อยเศร้า ก็ว่า.

 ภาพประกอบ

 • sad แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ sad แปลว่า เศร้าสร้อย ประเภท ADJ ตัวอย่าง แม่หันมาปลอบลูกๆ ด้วยน้ำเสียงเศร้าสร้อย เพิ่มเติม ที่มีความทุกข์ระทมใจ หมวด ADJ
 • sad แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ sad แปลว่า เศร้า, ทุกข์, เสียใจ ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • sad แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ sad แปลว่า ระทด ประเภท ADJ ตัวอย่าง ฉันเห็นความเศร้าหมองโจมจับอยู่ในดวงตาระทดท้อทั้งคู่ของเขา หมวด ADJ
 • sad แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ sad แปลว่า หม่นหมอง ประเภท ADJ ตัวอย่าง เขาออกมาจากสำนักงานด้วยหน้าตาหม่นหมอง เพิ่มเติม ไม่ผ่องใส, ไม่สบายใจ, ไม่เบิกบาน หมวด ADJ
 • sad แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ sad แปลว่า ระทวย ประเภท ADV เพิ่มเติม ระทด, มักใช้เข้าคู่กับคำ ระทด เป็น ระทดระทวย หมวด ADV
 • sad แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ sad แปลว่า โศก ประเภท ADJ ตัวอย่าง ต้นเหตุแห่งการเสียชีวิตของพระเอกหนุ่มนัยน์ตาโศกน่าจะมีสาเหตุจากหนี้สินรุงรัง เพิ่มเติม ที่เศร้าเสียใจ หมวด ADJ
 • sad แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ sad แปลว่า (สี) ทึม, หม่น, มอๆ ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • sad แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ sad แปลว่า เศร้า ประเภท ADJ ตัวอย่าง นักร้องคนนี้ร้องเพลงเศร้าได้อารมณ์ดีมาก เพิ่มเติม ที่มีความทุกข์ระทมใจหรือสลดใจ หมวด ADJ
 • sad แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ sad แปลว่า รันทด ประเภท ADJ หมวด ADJ
 • sad แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ sad แปลว่า มลาน ประเภท ADJ หมวด ADJ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

be sad salted select sign skull slender speech spell standard starve stimulator surround

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "sad"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"