EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

mouth the word

V

แปลว่า เบ่ง

ตัวอย่าง เธอเบ่งเสียงให้เพื่อนของเธอได้ยินคำพูดของเธอ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย เบ่ง หมายถึง:

  1. ก. ตะเบ็ง เช่น เบ่งเสียง, พยายามขับดันสิ่งเช่นอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นให้ออกมา เช่น เบ่งอุจจาระเบ่งปัสสาวะ เบ่งลูก, ทําให้พองตัวขึ้นหรือขยายตัวออก เช่น อึ่งอ่างเบ่ง เบ่งกล้าม; (ปาก) เร่ง เช่น เบ่งรถให้ขึ้นหน้า; อวดว่ามีอํานาจ, อวดทําเป็นใหญ่.

 ภาพประกอบ

  • mouth the word แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ mouth the word แปลว่า เบ่ง ประเภท V ตัวอย่าง เธอเบ่งเสียงให้เพื่อนของเธอได้ยินคำพูดของเธอ หมวด V

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "mouth the word"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"