ภาษาอังกฤษ

misunderstanding

N

แปลว่า ความเข้าใจผิด, ความหลงผิด

Posted on by Admin

แปลว่า ความเข้าใจผิด

ตัวอย่าง มีความเข้าใจผิดระหว่างพ่อกับแม่ในเรื่องของการเงินที่ใช้จ่ายภายในบ้าน

Posted on by Admin

แปลว่า ความไขว้เขว

ตัวอย่าง การให้ข้อมูล 2 ทางจะทำให้ผู้ฟังเกิดความไขว้เขว

Posted on by Admin

แปลว่า ความไม่เห็นด้วย, ความไม่ลงรอยกัน

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • misunderstanding
  • misunderstanding
  • misunderstanding
  • misunderstanding

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "misunderstanding แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"