ภาษาอังกฤษ

mistress

N

แปลว่า ภรรยาลับ, อนุภรรยา, ภรรยาน้อย, เมียน้อย, เมียเก็บ

Posted on by Admin

แปลว่า นายผู้หญิง, เจ้านายผู้หญิง, เจ้าของที่ผู้หญิง

Posted on by Admin

แปลว่า ภรรยาลับ

ตัวอย่าง เขามีภรรยาลับคอยปรนนิบัติอยู่ที่คอนโดหรูกลางกรุง

เพิ่มเติม หญิงที่ชายเลี้ยงดูอย่างภรรยาแต่ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นรู้

Posted on by Admin

แปลว่า คหปตานี

Posted on by Admin

แปลว่า อีหนู

ตัวอย่าง เขามี อีหนู ทำนองเมียน้อย หรือเมียเก็บคอยปรนนิบัติอยู่ในที่พำนัก

Posted on by Admin

แปลว่า ผู้หญิงผู้ชำนาญด้านใดด้านหนึ่ง, ผู้เชี่ยวชาญหญิง

Posted on by Admin

แปลว่า บ้านเล็ก

ตัวอย่าง เขาต้องแบ่งการดูแลเอาใจใสและเงินทองให้บ้านเล็กด้วย

เพิ่มเติม เรียกหญิงที่ผู้ชายต้องเลี้ยงดูอย่างภรรยา แต่ไม่มีศักดิ์ศรีเท่าเมียหลวง

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย คหปตานี หมายถึง:

  1. น. หญิงที่เป็นเจ้าบ้าน, ภรรยาของคหบดี, คฤหปัตนี ก็ว่า. (ป.).

 ภาพประกอบ

  • mistress
  • mistress
  • mistress
  • mistress
  • mistress
  • mistress
  • mistress

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "mistress แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"