ภาษาอังกฤษ

might

N

แปลว่า อำนาจบาตรใหญ่

ตัวอย่าง เธอมีสิทธิ์อะไรมาวางอำนาจบาตรใหญ่อย่างนี้

เพิ่มเติม อำนาจที่ใช้ในทางข่มขี่

Posted on by Admin

แปลว่า อำนาจ

Posted on by Admin

แปลว่า ความแข็งแรง, พลัง, กำลังกาย, แรง

Posted on by Admin

AUX

แปลว่า กริยาช่วยช่องที่ 2 ของ may, อาจจะ, คงจะ, น่าจะ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย อำนาจบาตรใหญ่ หมายถึง:

  1. น. อํานาจที่ใช้ในทางข่มขี่ เช่น ถือว่ามีอำนาจบาตรใหญ่รังแกใครได้ก็ตามใจชอบ.

พจนานุกรมไทย อำนาจ หมายถึง:

  1. น. สิทธิ เช่น มอบอํานาจ; อิทธิพลที่จะบังคับให้ผู้อื่นต้องยอมทําตาม ไม่ว่าจะด้วยความสมัครใจหรือไม่ หรือความที่สามารถบันดาลให้เป็นไปตามความประสงค์ เช่น อํานาจบังคับของกฎหมาย อํานาจบังคับบัญชา; ความสามารถหรือสิ่งที่สามารถทําหรือบันดาลให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ เช่น อํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย อํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์; กําลัง, พลัง เช่น อำนาจจิต อำนาจฝ่ายสูง อำนาจฝ่ายต่ำ; ความรุนแรง เช่น ชอบใช้อํานาจ; การบังคับบัญชา เช่น อยู่ใต้อํานาจ; การบังคับ เช่น ขออํานาจศาล.

 ภาพประกอบ

  • might
  • might
  • might
  • might

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "might แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"