ภาษาไทย

กริยาช่วยช่องที่ 2 ของ may, อาจจะ, คงจะ, น่าจะ

AUX

ภาษาอังกฤษ might

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • กริยาช่วยช่องที่ 2 ของ may, อาจจะ, คงจะ, น่าจะ

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "กริยาช่วยช่องที่ 2 ของ may, อาจจะ, คงจะ, น่าจะ ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"