ภาษาอังกฤษ

midweekly

ADV

แปลว่า กลางอาทิตย์, กลางสัปดาห์

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • midweekly

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "midweekly แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"