ภาษาอังกฤษ

middleman

N

แปลว่า คนกลาง

ตัวอย่าง เวลาทะเลาะกันทีไรฉันต้องรับหน้าที่เป็นคนกลางทุกที

เพิ่มเติม ผู้ที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย

Posted on by Admin

แปลว่า ตัวกลาง

ตัวอย่าง ปัญหาสันติภาพในตะวันออกกลางครั้งนี้สหรัฐไม่ได้เป็นนายหน้าหรือตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยให้แก่ยิวหรืออาหรับอีกต่อไป

เพิ่มเติม ผู้ถือเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย

Posted on by Admin

แปลว่า ตัวกลาง

ตัวอย่าง ปัญหาสันติภาพในตะวันออกกลางครั้งนี้สหรัฐไม่ได้เป็นนายหน้าหรือตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยให้แก่ยิวหรืออาหรับอีกต่อไป

เพิ่มเติม ผู้ถือเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย

Posted on by Admin

แปลว่า พ่อค้าคนกลาง

Posted on by Admin

แปลว่า พ่อค้าคนกลาง

ตัวอย่าง วิธีนี้เป็นการป้องกันพ่อค้าคนกลางกดราคาข้าวชาวนา

เพิ่มเติม ผู้ทำการค้าระหว่างผู้ทำกับผู้ใช้

Posted on by Admin

แปลว่า คนกลาง, ผู้ไกล่เกลี่ย

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย คนกลาง หมายถึง:

  1. น. ผู้ถือเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, ผู้ทําหน้าที่ไกล่เกลี่ย, ผู้ทําการค้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค.

พจนานุกรมไทย ตัวกลาง หมายถึง:

  1. (วิทยา) น. สิ่งที่แสงหรือเสียงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต้องเคลื่อนที่ผ่าน.

 ภาพประกอบ

  • middleman
  • middleman
  • middleman
  • middleman
  • middleman
  • middleman
  • middleman

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "middleman แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"