ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "K"

- มีทั้งหมด 6 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/6

  K

  แปลว่า คำย่อของหน่วยวัดซึ่งขึ้นต้นด้วยกิโล

  ประเภท ABBR

  Listen to voicemalefemale
 • 2/6

  K

  แปลว่า ตัวย่อขององศาเคลวิน

  ประเภท ABBR

 • 3/6

  K

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 11

  ประเภท N

 • 4/6

  k

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 11

  ประเภท N

 • 5/6

  K

  แปลว่า สัญลักษณ์ของธาตุโปแตสเซียม

  ประเภท ABBR

 • 6/6

  K

  แปลว่า หนึ่งพัน, (มักใช้กับจำนวนเงิน)

  ประเภท ABBR

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "K"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
kelvinหน่วยวัดอุณหภูมิเคลวิน, หน่วยวัดอุณหภูมิมีสัญลักษณ์ย่อ k
pennyweightหน่วยวัดน้ำหนักมีค่าเท่ากับ 24 เกรน (คำย่อคือ pwt)
ampแอมป์ (คำย่อของ ampere เป็นหน่วยวัดกำลังกระแสไฟฟ้า), กำลังกระแสไฟฟ้า