ภาษาอังกฤษ

intangible

ADJ

แปลว่า ซึ่งสัมผัสไม่ได้, ซึ่งจับต้องไม่ได้

Posted on by Admin

แปลว่า อรูป

ตัวอย่าง วิญญาณจัดเป็นสิ่งอรูปชนิดหนึ่ง

เพิ่มเติม ที่เป็นนามธรรม

Posted on by Admin

แปลว่า ซึ่งยากเกินกว่าจะอธิบาย, ซึ่งเป็นนามธรรม

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • intangible
  • intangible
  • intangible

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "intangible แปลว่า?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"