EN-TH Dictionary

ภาษาอังกฤษ

hysteria

N

แปลว่า ฮิสทีเรีย

ตัวอย่าง บุคลิกภาพแบบฮิสทีเรียจะมีลักษณะพึ่งพิงผู้อื่น อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย

เพิ่มเติม โรคจิตชนิดหนึ่ง มีอาการแสดงออกได้หลายแบบ โดยไม่มีความพิการของอวัยวะส่วนใดๆ ของร่างกายผู้ป่วยเป็นโรค

Posted on by Admin

แปลว่า โรคฮิสทีเรีย

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ฮิสทีเรีย หมายถึง:

  1. น. โรคจิตชนิดหนึ่ง มีอาการแสดงออกได้หลายแบบโดยไม่เกี่ยวข้องกับความพิการของอวัยวะส่วนใด ๆ ของร่างกาย ผู้ป่วยเป็นโรคนี้เพราะในจิตสํานึกหวังได้รับผลประโยชน์ เช่น หวังการหลุดพ้นจากสภาพแวดล้อมที่บีบคั้น. (อ. hysteria).

 ภาพประกอบ

  • hysteria แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ hysteria แปลว่า ฮิสทีเรีย ประเภท N ตัวอย่าง บุคลิกภาพแบบฮิสทีเรียจะมีลักษณะพึ่งพิงผู้อื่น อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย เพิ่มเติม โรคจิตชนิดหนึ่ง มีอาการแสดงออกได้หลายแบบ โดยไม่มีความพิการของอวัยวะส่วนใดๆ ของร่างกายผู้ป่วยเป็นโรค หมวด N
  • hysteria แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ hysteria แปลว่า โรคฮิสทีเรีย ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "hysteria"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"