ภาษาอังกฤษ

honorably

ADV

แปลว่า อย่างมีเกียรติ, อย่างมีศีลธรรมจรรยา, อย่างมีคุณธรรม

Posted on by Admin

แปลว่า อย่างควรค่าแก่การให้เกียรติ, อย่างน่าเคารพนับถืออย่างน่าเคารพนับถือ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • honorably
  • honorably

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "honorably"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"