ภาษาอังกฤษ

homogamy

N

แปลว่า การผสมพันธุ์ระหว่างสัตว์หรือพืชที่มีลักษณะเดียวกัน

Posted on by Admin

แปลว่า ภาวะที่มีเพศเดียวกัน

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • homogamy
  • homogamy

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "homogamy"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"