ภาษาอังกฤษ

homeland

N

แปลว่า บ้านเกิด

ตัวอย่าง เขาต้องการจะไปเป็นหมอชนบทที่บ้านเกิด ซึ่งต่างกับเพื่อนร่วมวิชาชีพคนอื่นที่ต้องการไปอยู่ในที่เจริญแล้ว

เพิ่มเติม ประเทศหรือถิ่นซึ่งเป็นที่เกิด

Posted on by Admin

แปลว่า บ้านเกิด, รกราก, ถิ่นฐานบ้านช่อง, ภูมิลำเนา, มาตุภูมิ, ปิตุภูมิ, ถิ่นกำเนิด, บ้านเกิดเมืองนอน

Posted on by Admin

แปลว่า บ้านเกิดเมืองนอน

ตัวอย่าง หล่อนได้มีโอกาสเดินทางกลับยังกรุงศรีอยุธยาอีกครั้ง หลังจากที่ได้พลัดพรากจากบ้านเกิดเมืองนอนมาเป็นเวลาร่วมสิบปี

เพิ่มเติม ประเทศหรือถิ่นซึ่งเป็นที่เกิด

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย บ้านเกิดเมืองนอน หมายถึง:

  1. น. ประเทศหรือถิ่นซึ่งเป็นที่เกิด.

 ภาพประกอบ

  • homeland
  • homeland
  • homeland

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "homeland"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"