ภาษาอังกฤษ

homegrown

ADJ

แปลว่า ซึ่งปลูกเองในสวนที่บ้าน, ซึ่งปลูกเอง

Posted on by Admin

แปลว่า ซึ่งเกิดขึ้นภายในท้องถิ่น

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • homegrown
  • homegrown

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "homegrown"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"