ภาษาอังกฤษ

historical geography

N

แปลว่า ภูมิศาสตร์ประวัติ

เพิ่มเติม วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาถึงประวัติการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ของดินแดนใดดินแดนหนึ่ง ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน

แปลว่า ภูมิศาสตร์เชิงประวัติ, ภูมิศาสตร์ประวัติ

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย historical geography

  1. ภูมิศาสตร์ประวัติ หมายถึง น. วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาถึงประวัติการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ของดินแดนใดดินแดนหนึ่งตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน, ภูมิศาสตร์เชิงประวัติ ก็เรียก.

 ภาพประกอบ

  • historical geography แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ historical geography แปลว่า ภูมิศาสตร์ประวัติ ประเภท N เพิ่มเติม วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาถึงประวัติการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ของดินแดนใดดินแดนหนึ่ง ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน หมวด N
  • historical geography แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ historical geography แปลว่า ภูมิศาสตร์เชิงประวัติ, ภูมิศาสตร์ประวัติ ประเภท N หมวด N

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

economic geography geography happen hardware hat hate have the will having a smattering of knowledge help historical historical anecdote howdah of a war elephant armed with weapons

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "historical geography"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"