ภาษาอังกฤษ

here

ADV

แปลว่า ที่นี่

ตัวอย่าง โรงพยาบาลธนบุรีจะมาเปิดสาขาอยู่ที่นี่แล้ว

แปลว่า ที่นี่, ตรงนี้, ในที่นี้, ณ ที่นี้, ที่ตรงนี้

DET

แปลว่า ตรงนี้

ตัวอย่าง หอตรงนี้เป็นโรงเรียนมาก่อน

 ภาพประกอบ

  • here แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ here แปลว่า ที่นี่ ประเภท ADV ตัวอย่าง โรงพยาบาลธนบุรีจะมาเปิดสาขาอยู่ที่นี่แล้ว หมวด ADV
  • here แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ here แปลว่า ตรงนี้ ประเภท DET ตัวอย่าง หอตรงนี้เป็นโรงเรียนมาก่อน หมวด DET
  • here แปลว่า?, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ here แปลว่า ที่นี่, ตรงนี้, ในที่นี้, ณ ที่นี้, ที่ตรงนี้ ประเภท ADV หมวด ADV

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

happen hardware hat hate have had it (up to here) have the will having a smattering of knowledge help howdah of a war elephant armed with weapons look here same here scatter here and there

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "here"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"