ภาษาอังกฤษ

hands-down

ADJ

แปลว่า ได้มาอย่างง่ายดาย, ง่ายดาย, ไม่ยาก

Posted on by Admin

แปลว่า ยอมรับโดยปราศจากข้อสงสัย, ยอมรับโดยปราศจากคำถาม

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • hands-down
  • hands-down

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "hands-down"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"