ภาษาอังกฤษ

handrail

N

แปลว่า ราวมือจับ, ราวบันได, พนักบันได

Posted on by Admin

แปลว่า ราวบันได

ตัวอย่าง บ้านไม้ทรงไทยหลังนี้ตกแต่งด้วยไม้ฉลุลายอย่างสวยงามประดับราวบันได

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • handrail
  • handrail

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "handrail"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"