ภาษาอังกฤษ

handily

ADV

แปลว่า อย่างชำนาญ, อย่างถนัดมือ, อย่างคล่องแคล่ว

Posted on by Admin

แปลว่า ถนัดมือ

ตัวอย่าง เป็นท้องถิ่นเปิดโอกาสให้ผู้นำดีๆ ในท้องถิ่นหาเสียงได้อย่างถนัดมือ

เพิ่มเติม สัมผัสได้พอเหมาะ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ถนัดมือ หมายถึง:

  1. ว. พอเหมาะมือ.

 ภาพประกอบ

  • handily
  • handily

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "handily"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"