ภาษาอังกฤษ

handful

N

แปลว่า หนึ่งกำมือ, จำนวนหนึ่งกำมือ

Posted on by Admin

แปลว่า กระแบะมือ

ตัวอย่าง เขามีลูกหินอยู่กระแบะมือ

เพิ่มเติม ขนาดเท่ามือ

Posted on by Admin

CLAS

แปลว่า กำมือ

ตัวอย่าง เมล็ดที่เราจะหว่านปลูกลงดินอาจจะใช้ประมาณ 2 กำมือ

เพิ่มเติม ปริมาณของเต็มมือที่กำเข้า

Posted on by Admin

แปลว่า กำ

ตัวอย่าง ดอกไม้ 3 กำใหญ่ๆ ถูกนำมาจัดเป็นช่ออย่างงดงาม

เพิ่มเติม ลักษณนามเรียกดอกไม้ ผักหรือหญ้าที่มัดไว้

Posted on by Admin

แปลว่า กอบมือ

ตัวอย่าง เด็กน้อยกอบเอาทราย 1 กอบมือใส่ลงไปในชามเพื่อเล่นขายของ

เพิ่มเติม จำนวนที่เต็มสองฝ่ามือรวมกัน

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย กำมือ หมายถึง:

  1. น. มือที่กําเข้า; ปริมาณของเต็มมือที่กําเข้า; กำ ก็ว่า; มาตราตวงตามวิธีประเพณีของไทยโบราณ ๔ หยิบมือ = ๑ กำมือ ๔ กำมือ = ๑ ฟายมือ และอีกแบบหนึ่ง ๔ ใจมือ = ๑ กำมือ ๘ กำมือ = ๑ จังออน.

พจนานุกรมไทย กำ หมายถึง:

  1. น. ซี่ล้อรถหรือเกวียน.

  2. ก. งอนิ้วมือทั้ง ๔ ให้จดอุ้งมือ, เอานิ้วมือทั้ง ๕ โอบรอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, อาการที่งอนิ้วมือทั้ง ๕ รวบสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้. น. มือที่กําเข้า; ปริมาณของเต็มมือที่กําเข้า, กำมือ ก็ว่า; มาตราวัดรอบของกลม เมื่อวัดได้เท่าไร แล้วทบกึ่งได้ยาวราว ๑๐ เซนติเมตร เช่น ของกลมวัดรอบได้ยาว ๒๐ เซนติเมตร ของกลมนั้นเรียกว่ามีขนาด ๑ กํา, มี ๓ ชนิด คือ ๑. กําสลึง (ยาว ๔ นิ้ว ๑ กระเบียด หรือ ๑๐.๗๕ เซนติเมตร) ๒. กําเฟื้อง (ยาว ๔ นิ้วครึ่งกระเบียด หรือ ๑๐.๕ เซนติเมตร) ๓. กําสองไพ (ยาว ๔ นิ้ว ๒ หุน หรือ ๑๐.๒๕ เซนติเมตร); ลักษณนามเรียกผักหรือหญ้าที่มัดไว้ เช่น ผักกําหนึ่ง หญ้า ๒ กํา.

 ภาพประกอบ

  • handful
  • handful
  • handful
  • handful
  • handful

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "handful"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"