ภาษาอังกฤษ

hamster

N

แปลว่า สัตว์คล้ายหนูชนิดหนึ่ง ในตระกูล Muridae

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • hamster

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "hamster"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"